W czasie, gdy ferie zimowe są tuż za rogiem, funkcjonariusze policji w powiecie ełckim skupiają się na edukacji najmłodszych w zakresie bezpiecznych zachowań. Realizując swoje zadania, policjanci odwiedzają lokalne placówki edukacyjne, organizując zajęcia profilaktyczne. Celem tych spotkań jest nie tylko przekazanie wiedzy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ale również budowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych wśród uczniów.

Podczas tych interaktywnych sesji, dzieci uczą się, jak bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu w zimie, zwracając uwagę na potencjalne ryzyka. Policjanci, wykorzystując swoje doświadczenie, prowokują dyskusje na temat różnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć podczas ferii. Analizując różne przypadki, uczą dzieci, jak reagować w nietypowych sytuacjach, co zwiększa ich świadomość zagrożeń i sposobów ich unikania.

Ważnym aspektem tych spotkań jest również edukacja na temat bezpieczeństwa w internecie. Uczniowie dowiadują się o odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych oraz zagrożeniach związanych z udostępnianiem prywatnych informacji online. Policjanci podkreślają znaczenie rozmów z rodzicami na temat bezpiecznego korzystania z nowych technologii, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci w świecie cyfrowym.

Źródło: https://elk.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024