Policjanci z ełckiej komendy zaangażowali się w edukację i przygotowanie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do zbliżającej się zbiórki pieniężnej. W trakcie spotkań funkcjonariusze szczegółowo omówili procedury oraz uprawnienia policji, podkreślając znaczenie współpracy i wzajemnego wsparcia. Szczególny nacisk położono na aspekty dotyczące bezpieczeństwa podczas kwestowania, z uwzględnieniem obecności dzieci i młodzieży.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na konieczność szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Policjanci podkreślili, że w sytuacji niebezpieczeństwa kluczowe jest natychmiastowe powiadomienie służb, korzystając z numeru alarmowego, a także możliwość skutecznego przyciągnięcia uwagi otoczenia poprzez głośne wezwanie pomocy. Taka postawa może przyczynić się do szybkiego i skutecznego zażegnania potencjalnego zagrożenia.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny ważny temat poruszony podczas szkolenia. Policjanci zaznaczyli, jak ważna jest ostrożność i uwaga na drodze, zwłaszcza w trakcie tak dużego wydarzenia, jakim jest Finał WOŚP. Działania te są dowodem na to, że bezpieczeństwo każdego uczestnika jest priorytetem dla organizatorów i służb porządkowych.

Źródło: https://elk.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024